Stan na Dedinju

Apartments, Bathrooms, Beds, Closets, Kitchens

Klijent Arhitekta Aleksandar Mitić

Datum Maj 2018

Lokacija Dedinje

Tip Stan

Projekat je obuhvatao izradu kuhinje, MDF visok sjaj, plakari u bakar dekoru, obloga zida od MDF-a visok sjaj, obloge od compact-a…